НДК, октомври, плаж

И с тебе, само двама
се въргаляме по паважа
Пред НДК

Две влюбени гълъбчета, на плаж през откомври под моста на влюбените. При това чисто голи.

Всичко предишно буквално казано.