Селянин да се наричам, първа радост е за мене

Без коментар: