Господ говори през ipod-a ми

Не знам дали съм ви споменал, но тази зима имаше един момент, в който гълтах ксанаксчета като бонбонки, само да установя, че те нито успокояват, нито ти правят хубаво. Та карайки ски на прекрасното слънчево Ливиньо, рееейки се из пистите, всъщност се намирах в жестока дупка и вече нищо не помагаше да си върна нормалната мисъл в главата. Химията очевидно не работеше, а проблемът се засилваше.

И по едно време просто както си карах спрях се, много сериозно се замислих за човека, който прави нещата и му казах на глас: “Моля те, дай ми някакъв знак, за да се издърпам нагоре, защото вече не вярвам в нищо. Загубил съм се.”

Е, не казах точно това, беше много по-изтерзано, но в общи линии добивате представа. Та помолих се и си пуснах ipod-а и това да първите три парчета, които потекоха през слушалките. Накарая лежах на средата на пистата, гледайки небето и благодарях на глас. По-сигурен знак не бях получвал никога. Та има ли Господ? Прецени сам, виж какво ми каза моят ipod:

The Pierces – Glorius

I felt his hand today, across my shoulder,
I’ll kneel down to pray
Say afterlife’s OK,
But it got so lonely when you turned away

God bless the world, it’s so glorious
God bless the ones we’ve loved
God bless the ones we’ve lost
God bless the world, it’s so glorious
I will never die, never die like you

N.E.R.D. – God Bless Us All

Hold your head lil’ bruh
You’re not dead lil’ bruh
You are brown and this world is black and white lil’ bruh
I know how it sounds lil’ bruh, but you’ll be alright lil’ bruh

I bet this song, make no sense to you
With the world on your shoulders, what can you see?
God blessed us all, with the gift to pursue
Just clear your mind and, you’ll feel like me

Lenny Kravitz – Life aint ever been better then it is now

Thank you god that I am able
Got my shelter and food on the table
got my health
don’t need no pride
’cause everything I need you gave me inside
life aint ever been better then it is now
I aint lonely
I’m by myself
cause when you got the Lord you got all the wealth

За сравнение преди това в главата ми беше само парчето на The Heavy – Short Change Hero (но вместо HERO сменете с КИРО, щото така го чувах аз)

I can’t see where you comin’ from,
But I know just what you’re runnin’ from.
And what matters ain’t the “who’s baddest,” but the
Ones who stop you fallin’ from your ladder, cos

This ain’t no place for no hero (Киро).
This ain’t no place for no better man.
This ain’t no place for no hero (Киро)
To go “home.”