Според законите ни, живеем в соц общество

Един приятел ми прати линк към ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ.

Интересно е какво пише в 2 члена от него. Започваме с:

Чл.5. (1) Дисертационните трудове трябва да бъдат насочени към решаване на научни или научноприложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват.

И продължаваме с:

Чл.16. (1) Хабилитационните трудове и другите научни изследвания и творчески постижения по чл.10 и 15 трябва да бъдат насочени към решаване на научни или на научноприложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват.

Смятайте кой прави тези закони и къде гледа, дали случайно не е в кафето на НС. Ето и линк

Thanx to Иван Нончев.